Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

Služby, které pomůže Domov Slunce zajistit:

  • lékařské služby – služby praktického lékaře, psychiatra a dalších lékařských odborníků
  • kadeřnické služby, pedikůra
  • nutriční služby
  • duchovní služby

Náš Domov Slunce může odmítnout žadatele o službu z důvodu stanovených zákonem:
• neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá
• nedostatečná kapacita k poskytnutí služby, o kterou osoba žádá
• žadatel požaduje služby, na které nemáme registraci
• žadatel požaduje služby, které nemůžeme zajistit z důvodů provozních, odborných, finančních a nelze je ani zajistit externě
• nemožnosti naplnit osobní potřeby žadatele o službu
• žadatel nespadá do cílové skupiny
• žadatel je léčen s duševním onemocněním – schizofrenie, afektivní poruchy s bludy, akutní psychiatrické onemocnění, poalkoholová demence
• může ohrozit, popřípadě ohrožuje sebe a okolí pro akutní závislosti na návykových látkách či alkoholu, agresivitou
• zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení nebo vyžaduje – li jeho stav speciální zdravotní péči (např. těžké fyzické omezení, peg a jiné stomie
• žadatel je zcela nevidomý, neslyšící
• žadatel nekomunikuje českým nebo slovenským jazykem – nesnadná domluva s ošetřujícím personálem
• žadatel z důvodu infekční či parazitální nemoci není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb.

Jak požádat o přijetí do Domova Slunce.

Stránky sociálního zařízení pro seniory