Informace k návštěvám klientů v Domově Slunce

Na základě doporučení pro aplikaci krizového usnesení Vlády ČR č. 1264 ze dne 30. listopadu 2020 ohledně výjimky ze zákazu návštěv na základě provedeného POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2
Zákaz návštěv se nově nevztahuje na:
• osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RTPCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
• osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Od soboty 5. 12. 2020 bude výše zmíněným osobám po předložení potřebných potvrzení umožněna návštěva. Bude vedena evidence návštěv, do které bude potřeba předložit:

• platné potvrzení o absolvování PCR nebo POC negativního testu, který není starší 48 hodin, v písemné podobě (nejlépe v kopii, kterou zde můžete zanechat)
• nebo doklad o prodělání onemocnění COVID-19 a setrvání v 90 denní ochranné lhůtě, v písemné podobě (nejlépe v kopii, kterou zde můžete zanechat)
• platný občanský průkaz

Návštěvy musí dodržovat režimová opatření a mít vlastní ochranné pomůcky tj.:

• respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu

Kontrola dokladů bude probíhat ve vestibulu při vstupu do zařízení. Při vstupu do zařízení návštěvy povinně využijí dezinfekci rukou a bude jim změřena teplota. Návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho uživatele ve stejný čas po dobu maximálně jedné hodiny. Zákaz návštěv platí pro děti a mladistvé do 18 let!
V Domově Slunce nebude probíhat testování POC antigenními testy.

Níže přikládáme odkazy na případná odběrová místa:
Elisabeth pharmacon – https://www.e-gene.cz/
Fakultní nemocnice u Sv. Anny – https://c19.fnusa.cz/
https://www.spadia.cz/verejnost/odberova-sberna-mista/jihomoravsky-kraj/

Možností je zajištění vlastního POC antigenního testu. POC antigenní test, který si návštěva zajistí na vlastní náklady a přinese do zařízení osobně, jim bude proveden před návštěvou a to, vrchní sestrou v době od pondělí do pátku od 8.00 do 13.30.
Prosíme o dodržování výše uvedených pokynů, kterými zajistíte bezpečí a snadný průběh návštěvy klientům, sobě i personálu.
Děkujeme,
tým Domova Slunce.