Domov se zvláštním režimem

Tato služba je určena dle zákona o sociálních službách108/2006 Sb. osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
Tyto osoby nemohou zůstat v domácím prostředí za podpory pečující osoby ani za podpory dostupných terénních a ambulantních služeb.
Věková hranice pro nástup do Domova se zvláštním režimem je 55 let.
Pro tyto klienty máme k dispozici 40 míst.
V rámci domova pro seniory a domova se zvláštním režimem zajišťujeme:
– Ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích se společným bezbariérovým WC a sprchovým koutem s možností využití společného dvora, terasy a jídelny
– úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
– celodenní stravování v rozsahu minimálně čtyř jídel dle aktuálního zdravotního stavu a podle předem zveřejněného jídelního lístku. V případě potřeby zajistíme uživatelům stravování podle individuálního dietního režimu. Stravování probíhá v jídelně nebo při zhoršení zdravotního stavu na pokoji uživatele.
– pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – např. pomoc při oblékání, pomoc při chůzi, pomoc při přesunu na vozík či lůžko, pomoc při jídle atd.
– pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
– pomoc při koupeli, pomoc při výkonu fyziologické potřeby, pomoc s péči o oči či uši
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – např. pomoc s orientací, pomoc v kontaktu s rodinou, pomoc při využívání běžných veřejných služeb
– sociálně terapeutické činnosti
– aktivizační činnosti – V rámci aktivačně terapeutických programů (individuálních i skupinových) se uskutečňují různé pravidelné i jednorázové akce. Respektujeme iniciativu a zájmy obyvatel a vycházíme z jejich potřeb změněných věkem nebo onemocněním. Účast na aktivitách je dobrovolná, každý si může vybrat, co ho zajímá. Nabídka aktivit je otevřená nápadům a podnětům obyvatel
– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc sociální pracovnice s vyřízení dokladů, sociálních dávek pomoc při účasti na politickém životě, pomoc a podpora při hospodaření s finančními prostředky.
Rozsah péče je individuální a je dán potřebami uživatele a mírou jeho závislosti na péči.

Jak požádat o přijetí do Domova Slunce.

Stránky sociálního zařízení pro seniory