Domov pro seniory

Tato služba je určena dle zákona o sociálních službách108/2006 Sb. osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku. Situace těchto osob vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Tyto osoby nemohou zůstat v domácím prostředí za podpory pečující osoby ani za podpory dostupných terénních a ambulantních služeb.
Věková hranice pro nástup do Domova pro seniory je 60 let.
Pro tyto klienty máme k dispozici 27 míst.

Jak požádat o přijetí do Domova Slunce.

Stránky sociálního zařízení pro seniory